کوهستان آستارا 1-طراح آرم باشگاه فرهنگی ورزشی کوهستان آستارا جناب آقای استاد اکبر اکسیر شاعر و نویسنده معروف آستارا می باشند. 2-نام باشگاه در آرم به قلم جناب آقای استاد کریم صمدزاده هنرمند و خوشنویس عالیقدر و شهیر آستارایی تحریر شده است. 3-داخل کادر، در قسمت غربی دورنمای کوهستان آستارا ،کوههای رادار،سوها و اسپیناس نمایان است. 4-برگ زیتون بخش زیریرین کادر آرم بیانگر شادی و دوستی می باشد. 5-دو کوه بلند در قسمت قله پوشیده از برف نشانه قدرت ، عظمت ، نعمت ، برکت و رحمت خداوند است که به انسانها و موجودات ارزانی شده است. http://kohestanastara.com 2019-08-19T08:36:34+01:00 text/html 2019-07-09T14:05:00+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به قله 3721 متری سماموس بام گیلان از مسیر روستای جرده رحیم آباد رودسر http://kohestanastara.com/post/112 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399">اجرای برنامه مشترک صعود به بام گیلان قله سماموس&nbsp; باشگاه کوهستان آستارا با گروه کوهنوردی کوهزاد رشت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/NjXaySjKwo/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#6633ff">کوله پشتی ام را به هوای دیدار با خورشید میبندم ، سفری تا اوج پر شکوه قله ها دارم ، قله هایی که یادآور صبح میعاد هستند&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#6633ff">معشوق من&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#6633ff">دعایت بدرقه راهم کن من نیز برای تو دامنی از لاله خواهم چید :</font></div><div><font size="2" color="#6633ff">لاله هایی به رنگ خدا&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000">هفتم تیر ماه نود هشت پس از دو هفته برنامه ریزی و هماهنگی با گروه کوهنوردی کوهزاد رشت ساعت چهار و نیم صبح آستارا را با سواری شخصی اقای حسین نژادی و با پنج نفر از افراد باشگاه سرکار خانم سعیده گیلک و آقایان آرش عظیمی کهن ، رضا حسین نژادی ، مهرداد اسداللهی و خودم صادق زاده به سمت رشت و پیوستن به گروه ترک میکنیم ساعت جرکت از رشت 9 صبح بوده و ما نزدیک ساعت هشت صبح برای صبحانه در کافه ای توقف می کنیم و سپس برای پیوستن به جلوی نمایشگاه کادوس در فلکه گاز رشت حرکت می کنیم با اینکه قرار بود با مینی بوس&nbsp; به روستای جرده از توابع بخش رحیم آباد رودسر برویم اما آقا رضا و دوستان اصرار به استفاده از سواری شخصی تا جایی که می توانیم برویم بوده و به همین خاطر پس از مشورت با آقا مسعود زارع سرپرست گروه و&nbsp; برنامه قرار شد تا انتهای آسفالت با سواری&nbsp; رفته و سپس در جایی مناسب پارک نموده به آنها ملحق شویم البته قابل ذکر است از قبل هزینه برنامه را پرداخت نموده ایم اما برای راحتی و فکر برگشت با تصمیم بچه ها موافقت میکنم و ساعت از 9 صبح روز هفتم تیر ماه گذشته رشت را به سمت روستای جرده رحیم آباد رودسر ترک می کنیم عجله هم نداریم چون می داینیم و به گفته آقا مسعود یک ساعتی با رسیدن ما و گروه به منطقه فاصله زمانی خواهد بود .</font></div><div><font size="2" color="#6600cc">پس از چهار و نیم ساعت و پرس و جو از افراد محلی در مسیر و طی مسیر جاده هشت کیلومتری جاده خاکی به روستای جرده می رسیم و با اطلاع قبلی در پیچ نزدیک روستا و در یک جای مناسب در کنار یک سواری سمند ماشین را پارک نموده و پیاده می شویم و سپس برای بررسی مسیر و جای مناسب پارک وارد روستا می می شویم انگار جای مناسب تری از این نیست چندین ماشین که تعداشان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد در کنار جاده خاکی پار نموده اند و در داخال روستا فقط یک جایی برای دور زدن سوار هست و تابلویی برای پارک نکردن ماشین نصب نموده اند هست ما ریسک کردیم و جواب داد انتهای جاده همین روستا هست البته بیشتر از ده دوازده تا خانه نیست برگشته در یک جای مناسب و زیر درختی حاشیه جاده برای صرف نهار که سعیده خانم تدارک دیده نشسته و پس از گرم کردن غذا مرغ لونگی منتظر رسیدن گروه می شویم که درست یک ساعت بعد از ما می رسند و پس از صرف نهار ساعت 16 حرکت خود را به سمت کمپ لپاسر آغاز می کنیم .</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ft1qAwjtN9/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>&nbsp;</div><div><font size="2" color="#cc33cc">چشمه ای بسیار خنک گوارا&nbsp; در مسیر و نزدیک کمپ لپاسر&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/f6XOa6xg3j/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" size="2">اتاق های سنگی موجود در دشت لپاسر رامسر برای اقامت کوهنوردان البته باید شانس داشته باشی و خالی باشد پس باید تنها به فکر این اتاق ها نبود و چادر به همراه داشت</font></div><div><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/VgbA1qF3i3/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#cc0000">طلوع خورشید در صبح صعود به قله&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc0000">برنامه روز اول&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc0000">شروع پیمایش به سمت کمپ لپاسر از روستای جرده بخش رحیم آباد رودسر در ارتفاع دو هزارمتری ساعت شانزده عصر جمعه هفتم تیر ماه نود و هشت و کوهپیمایی هشت و نیم کیلومتری با صرف زمان پنج و نیم ساعته در ارتفاع 2960 متری و زدن چادر و صرف شام و استراحت برای صعود به قله هر چند که گروهی از رامسر با ایجاد سر و صدا تا دوازده و نیم شب اذیتمان کردند .</font></div><div><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/42cg4aa4z5/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff">عکسی به یادگار در مسیر قله&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/R5qYnzLluJ/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#cc33cc">عکسی در نزدیکی قله که جاده معدنی تا نزدیکی قله از سمت جواهردشت رامسر به خوبی نمایان هست&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/VDExA4Itjt/large/8.jpg" alt="8.jpg" style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/hHKKrSaf14/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div>بر<font size="2" color="#6633ff">نامه روز دوم</font></div><div><font size="2" color="#6633ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#6633ff">ساعت چهار و چهل دقیفه شنبه هشتم تیرماه نود وهشت کمپ را به سمت قله با جلوداری خودم ترک می کنیم همراه با کوله سبک و حمله پس از پیمایش هشت کیلو متری و صرف زمان چهارو نیم ساعته ساعت نه و ده دقیقه به قله 3721 متری سماموس رسیه و عکس به یادگار می گیریم و استراحت و هم هوایی چهل و پنج دقیقه ای می کنیم و سپس ساعت ده صبح قله را به سمت روستای جرده و با طی شانزده و نیم کیلومتری و صرف زمان شش ساعت و در ساعت شانزده و سی دقیقه به پایان برنامه می رسیم و به سمت آستارا حرکت می کنیم .</font></div><div><font size="2" color="#6633ff"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/4s5XY8ds2Y/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#cc0000">بنای واقع در قله که از شاهزاده های کیانی لاهیجان می باشد و امروزه مردم برای دیدار به این مکان می آیند&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/YTsbxg5bS1/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1yn9cJsuop/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font size="3" color="#cc33cc">عکسی در قله&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/UbZf8MKqOv/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#3366ff">در نهایت تشکر می کنم از آقا رضا و آرش و همچنین سرکار خانم گیلک و مهرداد که در برنامه حضور داشتند و همچنین آقای زارع سرپرست گروه کوهزاد رشت که با تدارک این برنامه ما را همراهی نمودند و این صعود را تقدیم می کنیم به تک تک همنوردان عزیزم در باشگاه کوهستان آستارا</font></div><div><br></div> text/html 2019-06-23T14:20:57+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به سوباتان تالش از مسیر هره دشت شمالی و معرفی مسیر آن http://kohestanastara.com/post/111 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399">بیست و چهارم خردادماه نود و هشت کوهستان آستارا در سوباتان تالش</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/KK4dHdU00N/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff">یا سلام خدمت همراهان همیشگی سایت کوهستان آستارا&nbsp; در این برنامه می خواهم مسیر لیسار به سوباتان تالش را که مسیری زیبا و هیجان انگیز برای کوهنوردی و آفرود بازان هست معرفی نمایم&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/dWRM6Bhdyb/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff">ساعت چهار و سی دقیقه صبح جمعه شهر را به سمت لیسار تالش ترک کرده و پس از یک ساعت از روبروی پاسگاه این شهر وارد یک کوچه و جاده آسفالته ای می شویم که تا جاده خاکی پانزده دقیقه ای زمان می برد از ماشین پیاده شده و از محله قروی هره دشت شمالی لیسار صعود مان را آغاز می کنیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff">پس از عبور از خچه کندا و عبور از کنار چشمه ای که به قطور سویی معروف است به منطقه مسکونی و خانه خانواده آقای آشوری می رسیم با عبور از دشتی ، مشقتی ، به پشته کوه رسیده که به چشمه سوم در و آخرین نقطه ای که تا برون یک می توان آب برداشت رسیده و برای صبحانه توقف می کنیم ساعت هفت و پانزده دقیقه می باشد ساعت هشت و سی دقیقه پس از صرف صبحانه جرکت خود را آغز می کنیم همانطور که گفتم چون آخرین چشمه در مسیر تا برون یک می باشد صبحانه را زودتر خوردیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rbkyqpvNpt/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">در ادامه مسیر با عبور از قبره کمه ، مالین و یک دخت کج اولاسی که&nbsp; به منطقه ایری اولاسی معروف است رسیده&nbsp; و اهالی زمانی که می خواهند احشام خود را به سوباتان ببرنند پس از عبور از این محل می گویند که فلانی ایری اولاسی را رد و دیگه رفته .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/tALK4jkFKL/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">ساعت ده و سی دقیقه به هوماسر مرتفع ترین نقطه در مسیر به طوری که از این جا شهر لیسار و حاشیه دریای خزر به خوبی خودنمایی نموده و منظره زیبا و جالبی دارد&nbsp; این قله فاقد درخت و پر از علف های شوند هست که در اول مسیر دو راهی وجود دارد که سمت راست به سمت پایین و خانه مسکونی می رود و سمت چپ مسیری است که باید طی کنیم از این جا مسیر بعد از برون دو که به سوباتان می رود و یک جاده ماشین رو و پیچ در پیچ است دیده می شود ما برای رسیده به این جا باید دور بزنیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1tHlu9nUpk/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/BxdlIkIqmb/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/AKatZSaOZh/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399">ساعت یازده به زیغا بره ( دروازه گلی ) مرسیم می گویند اگر در فصل بارش باران احشام&nbsp; در این جا&nbsp; در گل فرو رود&nbsp; به سختی خودش را نجات می دهد&nbsp; ساعت دوازده به یک تخته سنگ بزرگی که در سمت راست ما قرار دارد و به تیم تیمی معروف است می رسیم پایین آن خانوده ای زندگی می کنند که بالانر از آن قله ریشکاجی قرار دارد .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/SafrLq3S3b/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399">با عبور از این جا به سراشیبی تندی می رسیم که نیم ساعتی زمان می برد پشت سر گذاشته و به برون یک وارد شویم در ابتدای این محله کافه ای وجود دارد که یک پاترول چهار در جلوی آن وایستاده و معلوم هست از مسیر که ما آماده ایم می خواهد به سمت لیسار برود و شروع حرکتشان از سوباتان بوده و دو ساعتی زمان برده به این جا برسند با این وصف ما پنج ساعتی تا مقصد راه داریم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Lotzyf35jL/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399">در زیز یک درخت بزرگ گردو برای نهار دور هم می نشینیم یادم رفت بگویم در ابتدا ورود به برون یک لوله آبی بود که بطری های خالی شده را برای ادامه مسیر پر نمودیم چون تا خود سوباتان دیگر در مسیر آبی وجود نداشت .</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/0bQDtPJECz/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">پ<font color="#3333ff" size="2">س از صرف نهار سیزده و چهل و پنج دقیه برون یک را به سمت برون دو که درون دره ای قرار دارند و یک مسیر نسبتا هموار می باشد ترک می کنیم پس از گذر از برون دو با شروع سربالایی مرحله آخر صعود تا سوباتان را با گذر از بلد بویی و آلچالیق ( جایی که درختان آلوچه زیادی قرار دارد و یک قبرستان چند هزار ساله که نشان های قبر هم در جاده بود به منطقه ییلاقی سوباتان لیسار تالش می رسیم که در نزدیک بازار هم بقایای یک قبرستان با بش از هفت هزار سال قدمت دیده می شود .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/YjHveC9e4I/large/16.jpg" alt="16.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Gs6TZ6Zpl5/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/uWGUNgKsLT/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/DEgellU7fO/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/hsWcOnPcgK/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399">ساعت شش غروب و در بازار سوباتان با سوار شدن به نیسان مسیر دو ساعته ای را تا کیش دیبی تالش طی نموده و پس از صرف کباب بره و استراحت کوتاهی با مینی بوس تالش را به سمت آستارا ترک می کنیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Anz5ajLhbi/large/15.jpg" alt="15.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399">با تشکر از راهنمای برنامه آقای حسینی و دوستانی که در برنامه شرکت داشتند و آرزوی موفقیت برای همراهان سایت کوهستان آستارا</font></div> text/html 2019-06-11T15:25:52+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به ارتفاعات شیرآباد تالش ( نماز ) http://kohestanastara.com/post/110 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399">دهم خرداد ماه نود و هشت صعود به منطقه ای به نام نماز در شیر آباد تالش</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/L1N5JcEL68/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="2">در ادامه برنامه های شش ماهه اول سال نود و هشت این بار&nbsp; مسیر بکر و زیبایی را در ارتفاعات شیرآباد تالش با پیشنهاد آفای سید صمید شیرده انتخاب نموده ایم خود ایشان با داشتن مشغله کاری نتوانستند همراه ما باشند&nbsp; با هماهنگی قبلی&nbsp; آقای عبد الله نیا با گروه هشان آمده اند که راهمایی مسیر را داشته باشند صبح ساعت شش و سی دقیقه حرکت را از فراست محله شیرآباد آغاز نموده و در ادامه با عبور از تالی ،غیرژی ، زیغلی پوری ، پیازا چول ، سیردا چول ( محلی که در آن جا صبحانه خوردیم چول در زبان تالش به معنای جای هموار می باشد ) ، انگولی رغژی ، انیو چول ، سکنگری ، اژی اژی ، هولی اژی پایان صعود و استراحت در حیاط آقای رمضان اقتداری معروف به نماز و صرف نهار و استراحتی کوتاه و برگشت و فرود از همان مسیر&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff">آقای رمضان اقتداری معروف به نماز</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MifWUGjwvp/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">صبح زیبا و عکسی از فراست محله شیرآباد و نمایی دیدنی&nbsp; از دریای خزر</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/SQGGsemUiN/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/oMRbNwAioK/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">عکسی به یادگار در سیردا چول جایی که صبحانه صرف شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/NPev1B5CL9/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ry1NOYFfGc/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/BdfkttJi9Y/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Z0spHDEFN7/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/4h73GXga2t/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#6633ff">آقای عبد الله نیا از سمت چپ اولین نفر</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/PaghouxBxY/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">پلی بر روی رودخانه در مسیر و شروع مرحله آخر صعود تا حیاط آقای اقتداری ( نماز )</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/5xVIoQ9U8R/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ajrmopFfCD/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">این هم از نهار این برنامه&nbsp; در صعود چهار ونیم ساعته و رفع خستگی در یک برنامه نیمه تفریحی</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Bz48Yofh8v/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff">عکسی به یادگار با نماز</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/BVSk8xX0JC/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff">در پایان لازم می دانم از آقای عبدالله نیا و گروهشان که امروز زحمت راهمایی برنامه داشتند و همچنین آز آقای شیرده که زحمت هماهنگی را کشیده بودند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم ممنون از همنوردان عزیزم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-06-01T17:14:17+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده کوهستان آستارا بر فراز قله 2100 متری اسپیناس http://kohestanastara.com/post/109 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">صعود به قله اسپیناس بیست و هفتم اردیبهشت ماه نود و هشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rs3D03UIgB/large/22.jpg" alt="22.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font size="2" color="#cc66cc">تو را تا قله خواهم برد</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">تا آنجا که یاد لحظه های با تو بودن هست</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">تا انجا که هرگز نیست اوج دیگری جز تو</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">تو را تا قله خواهم برد به یاد مهربانیهای چشمانت که می خوانند رفتن را</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">به کشف راه های گم</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">به قعر دره های سرد</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">به اوج انتهای کوه</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">تو تا پایان روز دوستی ماندی و قلبم را به سوی قله ها بردی</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">و شرم آفتاب گرم را دیدم</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#cc66cc">ز گرمی قدمهایت که می رفتند تا بی انتهای کوه</font></span></p></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc66cc">در ادامه آماده سازی افراد برای صعود به قلل مرتفع این بار مسیری زیبا را در نظر گرفته ایم در سایت شاید چندین بار در بازه قله اسپیناس نوشته و رفته ایم اما&nbsp; هیچ وقت به خود قله نرفته بودیم اما این بار تصمیم گرفته ایم که خود قله را صعود کنیم از مسیری بسیار زیبا و دلنشین</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc66cc">مسیر برنامه امروز از انتهایی ترین روستای مشند زره ژیه شروع و در ادامه به منطقه ییلاقی لاتون می رسیم سپس در ادامه صعود به قلعه بالای آبشار لاتون که در روایت هایی از یکی قلعه های بابک خرم الدین از آن یاد می شود رسیده و سپس به سمت قله حرکت می کنیم .</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">عکس هایی دیدنی از منطقه زیبای ییلاقی لاتون&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/HVsHxIXNyh/large/24.jpg" alt="24.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/L6uP2WiFKb/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ti0SPGOhAA/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9aKm2M9bBB/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/BlDhBRBGXn/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff">شروع صعود و حرکت به سمت رود خانه ئ پیمایش نزدیک به چهل دقیقه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/J3unuJYLnS/large/1.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff">شروع سر بالایی و صعود جانانه تا منطقه ییلاقی لاتون</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/wHf7EJjyfr/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LssffiYagq/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">در این منطقه پس از صعود و بالا گرفتن از رود خانه با آقای دوستدار رییس ورزش های همگانی استاد بنده و گروهش برخورد می کنیم و عکسی به یادگار می گیریم من کوهنوردی را از با ایشان و با تشکیل گروه کوهنوردی ورزش های همگانی شروع کرده ام&nbsp; پیشنهاد صعود با باشگاه خودمان را می دهم اما دوستانشان رضایت نمی دهند صبحانه را دور هم صرف نموده در منطقه لاتون از هم جدا می شویم برایشان هر جا هستند آرزوی موفقیت و سلامتی دارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/meac4qzqrd/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/cvNsPxymDM/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3366ff">عکسی زیبا از یک پوری واقع در لاتون و کوزه کره گیری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/CWFtfwNDrx/large/18.jpg" alt="18.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/TOLMfnjb6M/large/19.jpg" alt="19.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/V7MNLZYbBc/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/allaWJa7oj/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/dy5aWJN1oQ/large/20.jpg" alt="20.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000">شروع صعود به سمت قلعه بالای آبشار لاتون وسپس به قله اسپیناس</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/i6TGLUi7nT/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Ueih1YgtMY/large/23.jpg" alt="23.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xwTV3HVTJK/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc">عکس به یادگار در قلعه بالای آبشار لاتون</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/pEYL7zHIch/large/15.jpg" alt="15.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xWDxZX77I7/large/16.jpg" alt="16.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/6FNGYHCInZ/large/17.jpg" alt="17.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">بانوان کوهستان آستارا بر فراز قله 2100 متری اسپیناس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/UGQjqxX8tF/large/21.jpg" alt="21.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3366ff">امسال نیز دوستانی به جمع کوهستانی ها اضافه شدند که در این برنامه عکس آقای مهرداد بنی اسد را در سایت قرار میدم که بی وقفه منتظر انتشار عکس و معرفیس در سایت بود وبقیه دوستان را در برنامه های بعدی معرفی خواهم کرد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/iApg23GElB/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#6633ff">در نهایت با هفت ساعت کوهپیمایی به قله رسیده و سپس به سمت خان بولاغی و برگشت از مسیر جاده حیران به سمت ماشین حرکت می کنیم خدا قوت همنوردان</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-05-13T13:20:06+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده منطقه ییلاقی مسکین بهشتی در دل کوه های ویزنه http://kohestanastara.com/post/107 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">سیزدهم اردیبهشت ماه نود و هشت باشگاه کوهستان آستارا در منطقه ییلاقی و تاریخی مسکین ویزنه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Q6IX5NkET7/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">کوهستان ،من‌</span><br style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">بیاد توام،</span><br style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">من با تو چای نوشیده ام،</span><br style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">از دره،</span><br style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">از یال،</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><br>از قله،<br>و‌ از آغوش تو<br>شعر‌ها نوشته ام!<br>رو به آسمانِ آبی پرخاطره،<br>از تو گفته ام،<br>تو را خواسته ام،<br>کوه من<br>هر جا هستی<br>پاینده بمانی‌.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333ff"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">مسیر برنامه : لمیر روستای درزکری مسیر آبشار لوشکی ، متالا هونی ، روستای مسکین و فرود ازسمت مسکین ، گروف ، گنده سر ، اولسی ، آیورنه ( جایی که درخت الوچه زیاد بوده )&nbsp; ، جاده مسیر آبشار لوشکی نزدیکی روستای درزکری</span></font></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#cc0000">عکس هایی زیبا و دیدنی از طبیعت بکر منطقه</font></span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/6lRG1hdmF0/large/12.jpg" alt="12.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/GLaox3mVsa/large/11.jpg" alt="11.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1e2Y9DAOtk/large/10.jpg" alt="10.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Qjcp0LkYgn/large/9.jpg" alt="9.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FC7uGCsma6/large/4.jpg" alt="4.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/q9pQ8rFUjI/large/6.jpg" alt="6.jpg"></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: start;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="2" color="#ff0000">انگار همین دیروز بود با آقای شهرام اسماعیل زاده اهل و ساکن روستای ویزنه در مسیر آبشار لاتون آشنا شدم همان روز بود که از ایشان قول گرفتم برای مسکین و ارتفاعات اسنه کوه سال آینده برنامه بذارم و ایشان زحمت راهنمایی برنامه را داشته باشند از سادگی و خوشرویی ایشان خوشمم آمده بود اما یک سال گذشته از آن روز ، و امروز جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه با دوستشان ساعت هفت و پانزده دقیقه صبح در روستای درزکری لمیر در مسیر آبشار لوشکی به ما ملحق می شوند پس از سلام احوال پرسی و معرفی به دوستان برنامه را شروع می کنیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/77Z4OhSg3L/large/7.jpg" alt="7.jpg"></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="3" color="#ff0000">آبشار فصلی پعد از دو راهی آبشار لوشکی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/KLu4U1z6PS/large/15.jpg" alt="15.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/A2lTnXhWXl/large/14.jpg" alt="14.jpg"></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#3333ff">پل چوبی روسستای مسکین و پایان کوهپیمایی در حاشیه رودخانه و شروع سر بالایی و صعود به روستای مسکین&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#3333ff">پس از سه و نیم ساعت کوهپیمایی به روستای مسکین می رسیم</font></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/aHT2uvWH25/large/13.jpg" alt="13.jpg"></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="3" color="#3333ff">پس از صرف نهار و در مسیر برگشت</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#1d2129" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/7Ceq42jbq9/large/2.jpg" alt="2.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LR9Mtz8rl8/large/5.jpg" alt="5.jpg"></span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: start;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="3" color="#cc33cc">توت فرنگی وحشی ( چیلک به زبان محای )</font></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: start;"><font color="#cc33cc"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/6Xvp6RXE7B/large/3.jpg" alt="3.jpg"></span></div><div style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: start;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="3" color="#3333ff">در نهایت از آقای اسماعیل زاده و دوستشان&nbsp; انور آقا که بی منت وقتشان را در اختیار ما گذاشتند و ما را با یکی دیگر زیبایی های کوهستان آشنا کردند نهایت تقدیر و تشکر را از طرف خودم و بچه های باشگاه دارم برایشان آرزوی موفقیت و کامیابی دارم&nbsp;</font></div> text/html 2019-05-09T17:17:42+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده منطقه گردشگری زیبای حیران آستارا http://kohestanastara.com/post/106 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc">ششم اردیبهشت ماه 98 حیران آستارا با بچه های کوهستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">سلام همراهان عزیز کوهستان آستارا</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">با توجه به برنامه قبلی این هفته قرار بود مسیر حیران به آبگرم علی داشی و روستای توریستی گیلده اجرا شود اما بارش چشمگیر برف در اویل هفته موجب تغییر برنامه و کوتاه شدن مسیر را اجباری نمود برفی که در این روز از سال در چند سال گذشته بی سابقه هم نباشد کم سابقه بوده و با توجه به گزارش روزانه حسین آقا که در منطقه حضور داشتند در ارتفاعات حیران بیش از نیم متر برف بر زمین نشسته بود .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ti9quPId4X/large/17.jpg" alt="17.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Eh7HnaRwYr/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FbJ46TA9xP/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">مسیر پیمایش جیران کوی هتل پارلا به گول چشمه سی به قوشا تپه که صبحانه خوردیم بعد به سمت حاچا داغ رفته و با وجود برف کافی سر خوردیم سپس در ادامه به کارما پشته ، قوش داشی یا کله قندی ، توپ داشی ، نولی بولاغ در ارتفاعات حاجی امبر ، قلی ملا ، جلده قدیم آستارا به اردبیل که به ددلی ختم واز ندیر خرمنی به جاده اصلی حیران رسیدیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/CZ5G8JpvTv/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/DkPKKAtqwt/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#990000">حوضچه آبی در ندیر خرمنی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/odinJWsYrj/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/APoLv2LTTJ/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/tM8epqU47B/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/QvLWg9OU5d/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/3aRrFv6sqp/large/16.jpg" alt="16.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/A6dsqj5oOC/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc">عکسی به یادگار در قوش داشی یا همان کله قندی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9vLvS8k3vc/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">ا<font size="3" color="#cc0000">رتفاعات حاجی امیر و عکس یادگاری حاجی امیری ها البته 6+2</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/WiHXB6A2Am/large/15.jpg" alt="15.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">جاده قدیم آستارا به اردبیل</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/X3NSeNKFCm/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div style="text-align: center;">بب</div> text/html 2019-04-24T13:05:07+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده شروغ برنامه های کوهستان آستارا در سال 98 http://kohestanastara.com/post/105 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">16 و 23 فروردین ماه 98 آبشار فصلی ووآگین و ساری بولاغ در مسیر قله ستوم منطقه حیران</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">سلام دوستان و بازدید کننده های سایت کوهستان آستارا امیدوارم روزگار بر وفق مراد بچرخد و حال خوشی داشته باشید امسال نیز مثل سال های قبل برنامه های متنوعی در نظر گرفته ایم که به موقع و پس از اجرا در سایت قرار خواهیم داد امید دارم از عکس ها و مناظر زیبای کوه ها و طبیعت آستارا و اطراف آن لذت ببرید&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/yxWXMwqDL3/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/AeWwLmiSG0/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/zhTcKw30PR/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;"><font color="#ff0000">سرعت در خلال راه پیمایی متغیر است. در شروع راه پیمایی مخصوصاً در صبح ها بهتر است كه آهسته حركت نماییم تا بدن بتواند به خواسته های ما آگاهی یافته و هماهنگی در بین فعالیت اعضای مختلف از جمله چشم، پا، قلب و ریه ایجاد گردد. بعد از مدتی راه پیمایی شخص آمادگی بیشتری یافته و با نشاط و قدرت بدنی خوبی حركت می نماید. در واقع ارتباط چشم، پا، قلب و ریه به نحو مطلوبی برقرار گشته و پا به جریان افتادن خون در بدن عضله ها و اعصاب مربوطه نرم گشته و تحرك بیشتر و بهتری برای عكس العمل نشان می دهند.</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MbsUIW0ZYc/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ORO1VlbwHn/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/bBqnIY95ba/large/4.jpg" alt="4.jpg"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/YCQe5AptEP/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><font class="Apple-style-span" size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#cc33cc">در طول ساعات اولیه روز وقتی كه هنوز بدن خسته نشده توقف ها باید خیلی كم و كوتاه باشد. برای استراحت كنندگان بهتر است در حالت ایستاده قرار گیرند و با تكیه بر یك درخت یا تخته سنگ كوله را از دوش خود بردارند و روپوش به تن كنند و تنفس عمیق انجام دهند و در طول ساعات بعدی راه پیمایی بدن نیازمند استراحت كامل تر است و در این حال راه پیمایان می توانند در یك جای مناسب نشسته و در حالی كه پاها صاف و كشیده بر روی زمین قرار دارد، شخص می تواند خوردنی و نوشیدنی از نوع قندی میل نماید.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><font class="Apple-style-span" size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#cc33cc">از نظر روانی بهتر است كه در بالای شیب استراحت نمایید نه در پایین آن و سعی كنید محلی را انتخاب نمایید كه مشرف به مناظر خوبی باشد و امكان عكس برداری را برای شما فراهم سازد. انجام این كار، فكر شما را از پاها و عضلات خسته تان باز می دارد. در مناطق مشرف به باد استراحت ننمایید چون وزش باد و هوای سرد عضلات شما را به سرعت می بندد.</font></p></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc0000">ارتفاعات روستای مشند بالاتر از ابرها</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/AcFUyvu9BW/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/E8Au5JDQtx/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rPwm2gZxo6/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">منطقه ساری بولاغ و صرف صبحانه و عکس یادگاری بانوان کوهستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MGnPwhXjjA/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xHwncXT7w6/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/8VycZxSQLT/large/15.jpg" alt="15.jpg"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/RNpwsr2RUp/large/16.jpg" alt="16.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font class="Apple-style-span" size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#3333ff">مراحل چهار گانه حركت در سرازیری</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><font class="Apple-style-span" size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#3333ff">1. قدم های برداشته شده در سرازیری می باید متعادل تر از قدم هایی باشد كه تنها تحت تأثیر قوه جاذبه قرار می گیرد و بی اختیار برداشته می شود.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><font class="Apple-style-span" size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#3333ff">2. پا در هر قدم با زانوی شكسته بر روی زمین قرار می گیرد و پاها مرتب و متواتر در كنار یكدیگر حركت می نمایند. راه پیمایی در سرازیری هیچ كجا به اندازه راه پیمایی در سربالایی مشكل نیست ولی نباید شدت جراحات وارده را در سرازیری نادیده گرفت.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><font class="Apple-style-span" size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#3333ff">3.در سرازیری است كه خراش های پوستی ایجاد می شود و مفصل زانوها جابجا شده مچ پا می پیچد، لذا سرعت راه پیمایی در سرازیری نباید خیلی بیشتر از سرعت سربالایی باشد.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><font class="Apple-style-span" size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#3333ff">4.در سرازیری شخص باید گام های خود را با اختیار و كنترل شده بردارد و به دلیل همین كنترل حركت است كه شخص باید به میزان سرعت خود دقت نماید. معروف است كه كامیون با هر دنده ای كه در سربالایی می رود حداكثر با یك دنده سبك تر از آن در سرازیری به آن توجه كند و همچنین به استراحت در سرازیری به همان اندازه استراحت در سربالایی اهمیت دهد.</font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/0QYNErMnfn/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333ff">با تشکر از دوستانی که در برنامه حضور داشتند</font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2019-03-18T18:47:42+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده برنامه های اجرا شده باشگاه در سال 97 http://kohestanastara.com/post/104 <div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="3">به تقویم اعتمادی نیست اگر تحولی در دل و زندگیت روی داد مبارک است راز نو شدن را باید دانست وگرنه بهار یک فصل تکراریست !&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="3">گذشت عمر تبریک ندارد ...</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="3">صافی دلها و نو شدن ها تبریک دارد شادترین&nbsp; لحظه ها را برایتان آرزو دارم نه برای امروز بلکه برای فردای هر روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="3">سال نو مبارک</font><font size="5" color="#cc33cc">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc">برنامه های سال 1397&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">ب</font><font size="2" color="#3366ff">ا سلام و درود به دوستداران و همراهان همیشگی سایت باشگاه کوهستان آستارا امیدوارم از مطالب و عکس های امسال خوشتون اومده&nbsp; و تکراری و خسته کننده نبوده مثل سال های قبل سعی نمودیم&nbsp; چندین&nbsp; مسیر جدید را اجرا و&nbsp; &nbsp;برایتان معرفی نماییم برای شما عزیزان هر کجای جهان که هستید و صفحه ما را دنبال می کنید در سال جدید خورشیدی آرزوی موفقیت و پیروزی داریم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3366ff">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">جا دارد از مدیریت باشگاه جناب آقای رمضان براتی پور و مدیره باشگاه سرکار خانم شکور نقاش در همراهی و همدلی با بچه های باشگاه از طرف تک تک این عزیزان نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم همچنین از تمامی عزیزانی که در برنامه ها شرکت داشتند تشکر ویژه ای داشته باشم امیدوارم سال آتی باز در کنار هم صعود های خوبی داشته باشیم از طرف مدیریت باشگاه جناب آقای براتی پور از گروه فنی باشگاه که زحمات زیادی را متحمل می شوند تا برنامه ها به خوبی و با موفقیت اجرا شود تشکر نموده و برایشان آرزوی موفقیت دارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2">&nbsp;آرزو می کنم&nbsp; سال جدید را&nbsp; در کنار خانواده با خوبی و خوشی آغاز نموده و سالی پربرکت همراه با تندرستی و شادابی پیش رو داشته باشید&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Lu6rwyPKbT/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/pwpzffx2cN/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/peCUNPSpmM/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/6M1lWw95xR/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/RpJVEcaoBM/large/15.jpg" alt="15.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/jWwQbZFWMX/large/16.jpg" alt="16.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/dpKNgAMT9d/large/17.jpg" alt="17.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xOvMG6F38N/large/18.jpg" alt="18.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/QHa9tgi5ef/large/21.jpg" alt="21.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/DxSNtSxTk6/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/mbAWDIRph7/large/22.jpg" alt="22.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/NIAblRqH0A/large/23.jpg" alt="23.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Olfl0Jh6OC/large/24.jpg" alt="24.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/VREMmP3R5m/large/25.jpg" alt="25.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/mSyQNZpOFN/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/8QhMwvVLbo/large/20.jpg" alt="20.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/g9hT9SM281/large/26.jpg" alt="26.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/5CdRlTq0qt/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/DCCbhYC4Ho/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FwGYle7k1P/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Cj6xLuJ5RG/large/28.jpg" alt="28.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/oS7qgpYlw1/large/29.jpg" alt="29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/3UurrmypFM/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/jeJ1jpXxWr/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/yTvQDHMoVS/large/27.jpg" alt="27.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/BRk3ywj45l/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/nM2lnDmDoy/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/QNJ0doL9GZ/large/30.jpg" alt="30.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-02-09T16:19:01+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده اجرای برنامه مشترک با گروه دوستانه های بی مرز رشت به آبشار لوشکی ( مسکین ) http://kohestanastara.com/post/103 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc">برنامه مشترک آبشار مسکین دی ماه 97</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/addrfl3UXj/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#000099">با عرض سلام و ارادت خدمت بازدید کننده های سایت .&nbsp; در راستای آشنایی همنوردان با سایر گروه های کوهنوردی و شرایط اجرای برنامه مشترک و با هماهنگی قبلی با آقای مسعود زارع سرپرست گروه دوستانه های بی مرز رشت این برنامه در یک روز بسیار خوب زمستانی در مسیر آبشار مسکین اجرا شد به دلیل اینکه این آبشار قبلا در سایت به طور مفصل معرفی شده دیگر نیاز به توضیح بیشتر در این مورد نمی بینم و در آرشیو موجود هست.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="5">نمایی زیبا از آبشار پایینی مسکین و آبشار اصلی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/oBBUp1IMVs/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">این برنامه که با یک ساعت تاخیر بچه های رشت همراه بود ساعت 9.20 دقیقه یا شرکت 42 نفر شروع و با هماهنگی قبلی صبحانه&nbsp; را بچه ها صرف نموده بودند و قرار شده بود نهار به همراه داشته باشند&nbsp; پس از طی سه ساعتی مسیر به آبشار می رسیم که زمان دو و نیم ساعته ای برای استفاده از محیط آبشار و صرف نهار و چای در نظر می گیریم</font></div><div style="text-align: right;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#3333ff">آبشار بالایی آبشار اصلی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/kT3zxjMR7G/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="5">بانوان توانمند باشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xyiXtseepo/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="5">عکس دسته جمعی افراد شرکت کننده باشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FJ6F7ewDbg/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="5" color="#cc33cc">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font size="4"><font color="#cc33cc">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#cc33cc">نوزدهم بهمن ماه نود و هفت ارتفاعات آبشار لاتون&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" color="#cc33cc">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">&nbsp;این برنامه در مسیر جاده آبشار به منطقه یونی ، جاده قدیم آلمان ها و در نهایت فرود از بالای پارکینگ آبشار و در یک روز مه آلود اجرا شد</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1kjSYKHT7C/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/CN5zwCxnKx/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/I3tZmCnftY/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff">سرکار خانم گیلگ در کنار آتش زمستانی و بساط چایی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/PFoA7hHcOa/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">رویش گل های بنفشه که در این موقع از سال نشان از رسیدن بهار دارد و خود گویای وضعیت هواست</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rNOqlysZtj/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4">سرکار خانم منافی ، جانشین و همنوردان جدید خانم ها خورشیدی و حسین جانی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/HjpjIE3biI/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc0000">خانواده محترم سید صمید شیرده&nbsp; در یک نما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rzHAYZRqOc/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/4cbeGFWu1Z/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-06T16:59:09+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده برنامه های پاییزی سال 97 http://kohestanastara.com/post/102 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#3366ff">گزارش و عکس های برنامه پاییز 97</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ff0000">ارتفاعات قنبر محله سیبلی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/tgqAPQtKuo/large/photo_2018-11-23_02-38-48_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-11-23_02-38-48_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#cc33cc">آبگرم علی داشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rEnKoCeHNo/large/IMG_20190106_200018_766_(FILEminimizer).jpg" alt="IMG_20190106_200018_766_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc">نمایی زیبا از دریاچه طبیعی استیل و روستای کانرود و دربند آستارا&nbsp; از ارتفاعات قنبرمحله سیبلی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/mBv5F1x4uS/large/photo_2018-11-23_02-39-26_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-11-23_02-39-26_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xerRNLDoh2/large/photo_2018-11-23_09-02-44_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-11-23_09-02-44_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333ff">عکسی به یادگار در مسیر آبگرم علی داشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9lXaC5EGDN/large/IMG_20190106_200003_724_(FILEminimizer).jpg" alt="IMG_20190106_200003_724_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Cd2NI45sos/large/IMG_20190106_200010_395_(FILEminimizer).jpg" alt="IMG_20190106_200010_395_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#cc33cc">بانوان توانمند باشگاه در آبگرم علی داشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/GMP39hgsGV/large/IMG_20190106_200015_307_(FILEminimizer).jpg" alt="IMG_20190106_200015_307_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">برنامه تفریحی شونداچولا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc0000">آب انار برنامه شونداچولا</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/aqgjpxrq5m/large/photo_2018-10-20_07-46-56_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-10-20_07-46-56_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Cse6E3GPWE/large/photo_2018-10-20_07-49-32_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-10-20_07-49-32_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#6600cc">املت صبحانه دستپخت سرکار خانم گیلک در برنامه ارتفاعات قنبرمحله سیبلی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Ro3VpODvSM/large/photo_2018-11-23_09-07-29_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-11-23_09-07-29_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/nLBj9Fa1mJ/large/photo_2018-11-23_09-08-08_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-11-23_09-08-08_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/SGwuRLjUda/large/photo_2018-11-23_09-09-39_(FILEminimizer).jpg" alt="photo_2018-11-23_09-09-39_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff">آبشاری زیبا در مسیر&nbsp; آبگرم علی داشی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1pk6cQCyCN/large/IMG_20190104_214519_980_(FILEminimizer).jpg" alt="IMG_20190104_214519_980_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="5" color="#cc33cc">حوضچه آبگرم علی داشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/H4LkvZYGOk/large/IMG_20190105_171610_912_(FILEminimizer).jpg" alt="IMG_20190105_171610_912_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/66hjDPkYSB/large/IMG_20190105_171719_505_(FILEminimizer).jpg" alt="IMG_20190105_171719_505_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3366ff">با تشکر از تمامی شرکت کننده ها در برنامه های اجرا شده&nbsp;</font></div> text/html 2018-09-13T12:49:36+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به دومین قله ایران علم کوه به ارتفاع 4850 متر از مسیر جنوبی حصارچال http://kohestanastara.com/post/101 <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#000099" style="" size="5">اجرای مشترک صعود به دومین قله ایران علم کوه به ارتفاع 4850 متر&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1ecmkwxq2X/large/17.jpg" alt="17.jpg"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#cc33cc" style="" size="3">علم کوه دومین قله مرتفع ایران در استان مازندران قرار دارد. این کوه از مسیرهای مختلفی صعود می شود . مسیرهای شمالی از سمت یخچال علم چال که دیواره علم کوه در آن قرار دارد از مسیرهای دست به سنگ ،&nbsp;دیواره ای کاملا فنی هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#cc33cc" size="3">مسیر جنوبی از دشت حصار چال نسبت به مسیرهای دیگر علم کوه ساده تر بوده و به جهت زیبایی مسیر صعود طرفدار های زیادی دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#cc33cc" style="" size="3">برای صعود به علم کوه از مسیرهای نرمال از هرکجای ایران باید وارد مازندارن و شهر کلاردشت شوید و از آنجا وارد رودبارک شوید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#cc33cc" style="" size="3">&nbsp;بعد الظهر روز 4 شنبه 14 شهریور ماه 97 ساعت 4.30&nbsp; با دو نفر از اعضاء باشگاه سرکارخانم سعیده گیلگ و مهرداد اسداللهی آستاارا را به سمت رشت ترک می کنیم با هماهنگی قبلی با آقای مسعود زارع یکی از اعضاء گروه کوهنوردی ایران کبیر رشت با برنامه قبلی قرار شده ساعت 5 صبح روز 5 شنبه با دو سواری با ده نفر از رشت&nbsp; به سمت کلاردشت حرکت کنیم&nbsp; البته اضافه کنم از تهران هم گروه کوهنوردی و طبیعت گردی داوین در قرارگاه رودبارک به ما ملحق خواهند شد تا اجرای مشترک صعود به قله علم کوه را داشته باشیم .شب را در خونه خواهر مهرداد در رشت سپری خواهیم کرد .&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font style="" size="5" color="#3366ff">عکسی به یادگار در کلاردشت</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/stD1ToenDj/large/1.jpg" alt="1.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#3366ff">طبق برنامه صبح 5 شنبه حرکت خود را آغاز می کنیم صبحانه را ما سه نفر در خونه خواهر مهرداد صرف نموده و از خونه خارج می شویم خانم ها سوار یک ماشین شده و من و مهرداد هم با یک سواری دیگر راهی می شویم بعد از طی دو ساعتی چون بچه های رشت صبحانه نخورده بودند در کافه ای در چابکسر برای صرف صبحانه می ایستیم..&nbsp;</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#3366ff">بعد از گذشتن از رامسر به عباس آباد می رسیم بعد از طی مسافتی در شهر به سه راهی کلاردشت رسیده به سمت راست و جاده پر پیچ و خمی که دو طرف جاده کوهستانی پوشیده از درخت هست می افتیم حدود 45 الی یک ساعتی طی نموده&nbsp; شهر زیبای کلاردشت نمایان می شود یک بار برای انتخابی گیلان و اجرای برنامه صعود به کرماه کوه سالها پیش آمده ام .</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#3366ff">باید به رودبارک و قرارگاه برویم برای خرید و هماهنگی با گروه داوین تهران استراحتی می کنیم با تاخیر گروه داوین تصمیم می گیریم ما حرکت کنیم&nbsp; و قرار شد آنها به ما در کمپ حصارچال ملحق شوند.</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#3366ff">ماشین ها را در حیاط قرارگاه رودبارک پارک نموده و با یک دستگاه نیسان راهی تنگ گلو می شویم که یک ساعت و نیم زمان خواهد برد&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#3366ff">در انتهای بخش رودبارک قرارگاه فدراسیون کوهنوردی رودبارک با تمامی امکانات رفاهی قرار دارد. بسیاری از کوهنوردان وارد قرارگاه فدراسیون رودبارک می شوند. در اینجا پارکینگ ماشین ، سرویس بهداشتی ، بوفه ، فروشگاهی کوچکی برای تهیه لوازم کوهنوردی و اتاق برای خواب و استراحت وجود دارد. البته با توجه به فصل صعود قرار گاه رودبارک ممکن است شلوغ باشد و یا ظرفیت پارکینگ و اتاق هایش تکمیل باشد که بایستی از قبل از طریق تماس هماهنگی های لازم را انجام داد.</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#ff0000" style="" size="4">حیاط قرارگاه من و مهرداد و سرکار خانم گیلگ عکسی به یادگار می گیریم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Oz8hoy57BD/large/3.jpg" alt="3.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#cc33cc">امحوطه قرارگاه با گروه ایران کبیر رشت&nbsp;</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/pvUi3WaUwi/large/4.jpg" alt="4.jpg"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#ff0000" style="" size="3">برخی کوهنوردان برای اقامت قرارگاه ونداربن را انتخاب می کنند. قرار گاه ونداربن در ادامه جاده خاکی قرارگاه کوهنوردی رودبارک به سمت تنگ گلو و در کنار آبادی ونداربن قرار دارد. بسیاری از کوهنوردان که قصد صعود از مسیرهای دیواره و گرده آلمان ها را دارند از ونداربن برای اقامت استفاده می کنند، زیرا مسیر صعود به علم کوه از این نقطه جدا می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#ff0000" size="3">تمامی امکانات رفاهی در ونداربن فراهم است و برای رسیدن به آن از قرارگاه کوهنوردی رودبارک می بایست حدود ۱۰ کیلومتر جاده خاکی نسبتا همواری را با ماشین شخصی پیمود. در مسیر چند دو راهی وجود دارد که می بایست به آنها دقت کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#ff0000" size="3">برای صعود به حصارچال چه وارد قرارگاه رودبارک و چه وارد قرارگاه ونداربن شوید ، می بایست از این نقاط با هماهنگی های لازم یک نیسان(ظرفیت تا ۱۲ نفر) و یا یک لندرور(ظرفیت تا ۶ نفر) را هماهنگ کنید تا گروهتان را به ابتدای تنگ گلو برساند. ماشین را در ونداربن یا رودبارک می توان به راحتی هماهنگ کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#ff0000" style="" size="3">از قرارگاه کوهنوردی رودبارک حدود یک ساعت و نیم راه خاکی و ناهموار تا ابتدای تنگ گلو وجود دارد. پیمودن این مسیر با ماشین های معمولی به هیچ وجه توصیه نمی شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#cc66cc"><span style="font-size: 15px;">پ</span><font size="4">یاده شدن از ماشین در تنگ گلو و حرکت به سمت کمپ حصارچال&nbsp;</font></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/CH2VjLLo27/large/5.jpg" alt="5.jpg"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><span style="font-size: 15px;">ا</span><font size="3" color="#3333ff">ین جاده از اواسط پاییز تا اواخر بهار به دلیل بارش برف و باران و سیلاب های منطقه و بهمن مسدود است و می بایست از مسیرهای دیگر برای صعود بهپ علم کوه اقدام کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: medium;">از اینجا تا دشت حصارچال از مسیر تنگ گلو عبور می کنیم. پاکوب در مسیر تنگ گلو کاملا مشخص است. یک بار باید از روی عرض رودخانه عبور کرد که پلی چوبی در این محل نصب شده که برای عبور از آن بایستی دقت کرد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#cc33cc">پل اول رودخانه</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/paamAgmxRe/large/6.jpg" alt="6.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#3333ff">پل دوم رودخانه آقای زارع سمت چپ&nbsp; همراه با مهرداد در روی پل</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FjAQLtUpRc/large/7.jpg" alt="7.jpg"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#cc33cc">در تنگ گلو معمولا مه وجود دارد لذا بایستی در هنگام کوهپیمایی و برای گام برداشتن در مسیر پاکوب دقت کرد. قسمت عمده تنگ گلو رودخانه در سمت چپ شما قرار دارد. در ابتدای مسیر تنگ گلو رودخانه در سمت راست شما قرار دارد و بعد از عبور از پل چوبی در ادامه مسیر رودخانه در سمت چپ قرار می گیرد. بعد از دقایقی از پل دوم در سمت راست به تابلویی برمی خوریم که به علت ریزش مسیر سمت راست رودخانه باید از رودخانه عبور می کردیم و رودخانه تا کمپ حصارچال در سمت راست ما قرار می گرفت که البته در برگشت از قله از همان مسیر ریزشی برگشتیم که متوجه شدیم می توانستیم از این مسیر هم هم صعود کنیم و تنها بخشی از آن یکم باید مواظب بود .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#cc33cc">بعد از حدود&nbsp;دو ساعت کوهنوردی وارد دشت زیبای حصارچال می شویم. این دشت به راستی یکی از زیبا ترین دشت های ایران در ارتفاع ۳۴۰۰ متری است. در سرتاسر دشت آب وجود دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#cc33cc">دشت حصار چال دور تا دورش بوسیله کوه های ۴۰۰۰ متری احاطه شده از این رو آب و هوایی سرد دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font color="#6633ff" size="5">کمپ حصارچال و عکس به یادگار سرکار خانم گیلگ و مهرداد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9V6Fjq6qlA/large/8.jpg" alt="8.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="4" color="#3333ff">صرف نهار مرغ لونگی دست پخت خانم گیلگ در چادر به همراه آقای زارع و همسرشان لاله خانم</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/u3M6uofmZC/large/10.jpg" alt="10.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#3366ff">&nbsp;درکمپ حصار چال خودم ، سعیده و مهرداد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/KBs9ZacKO5/large/9.jpg" alt="9.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="4" color="#cc66cc">غروب دشت حصارچال بعد از برگشت از قله و عکسی به یادگار با بچه های ایران کبیر رشت</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/M98O8M4OsW/large/19.jpg" alt="19.jpg"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#ff0000">از دشت قله علم کوه مشخص نیست . یکی از نماد های دشت حصار چال قله مناره است که به جهت شکل خاصش جلوه ی زیبایی به دشت داده و به راحتی قابل تشخیص است. اگر رو به قله مناره بایستید ، مسیر پاکوب قله تقریبا در سمت راست شما می شود و قله بین مناره و سمت راست شماست.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#ff0000">اکثر گروه های کوهنوردی طوری زمان بندی می کنند که شب را&nbsp; در دشت بمانند. جا برای چادر زدن بسیار است و آب هم به وفور یافت می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#ff0000">معمولا اگر ساعت ۸ صبح از قرارگاه رودبارک حرکت کنید تا قبل از ۳ بعد&nbsp; از ظهر در حصار چال هستید و می توانید به گشت و گذار در دشت ، استراحت و عکاسی بپردازید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#3333ff">صبخ روز جمعه شروع پیمایش به سمت قله ساعت حرکت یک ربع مانده به 6 صبح با 25 نفر و سرقدم و جلوداری خودم</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/EyQxtAmm1B/large/18.jpg" alt="18.jpg"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#3333ff">نزدیک قله مرجیکش که از این جا قله علم دیده می شود</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/BxRWDbrC4H/large/11.jpg" alt="11.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="4" color="#3366ff">عکس در نزدیکی قله علم کوه&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/TP2NQJdcHJ/large/12.jpg" alt="12.jpg"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/56ENnvwTIm/large/13.jpg" alt="13.jpg"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="4" color="#3333ff">با سرعت معمولی بین ۴ تا ۶ ساعت زمان برای رسیدن به قله وقت نیاز است. قله به شرط اینکه مه نباشد و هوا مساعد باشد در یک تا&nbsp; دو ساعت آخر مسیر مشخص است .</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#cc33cc">سرپرست باشگاه کوهستان آستارا در برنامه علم کوه سرکار خانم گیلگ&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ojecPSCbZm/large/15.jpg" alt="15.jpg"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="3" color="#cc0000">زمانیکه به قله می رسید می توانید از مسیر شن اسکی فرود بیاید اما در صورت شلوغی مسیر در تابستان به دلیل ریزش سنگ از بالا دست و مسیر صعود این مسیر شن اسکی نا ایمن است. همچنین در مسیر شن اسکی بایسیتی به یخچال های اطراف دقت کرد تا در صورت کافی نبودن دید به طرف آنها منحرف نشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#3366ff">عکسی از بچه های تهران در نزدیکی قله&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1VAFcfAD9I/large/14.jpg" alt="14.jpg"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="5" color="#cc66cc">عکس از لاله خانم دریاچه حصارچال</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/mF9karN9Fi/large/20.jpg" alt="20.jpg"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(207, 207, 207);"><span style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: x-large;">نماینده های کوهستان آستارا بر فراز قله&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/eQIdVPnirD/large/16.jpg" alt="16.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: pazirik-BYekan2, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 207, 207);"><font size="4" color="#3366ff">در نهایت لازم می دانم از آقای زارع و همسرشان&nbsp; نهایت تقدیر و تشکر را از طرف خودم و بچه های شرکت کننده در این برنامه داشته باشم ممنون که به خاطر ما مسیر برنامه را تغییر دادید همیشه در اوج قله های زندگی&nbsp;</font></p> text/html 2018-07-08T15:36:07+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به سومین قله ایران سبلان 4811 http://kohestanastara.com/post/100 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc">کوهستان آستارا بر فراز قله 4811 متری سبلان</font></div><div><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/w88umei57O/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/PkhBxKMQH6/large/3.jpg" alt="2.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#3333ff">با&nbsp; سلام خدمت بازدید کننده های سایت کوهستان آستارا امیدوارم از مطالب و عکس ها خوشتون اومده باشه اما گزارش صعود به سومین قله کشور</font></div><div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">سال 91 روز 9&nbsp; تیرماه برنامه ای برای سبلان داشتیم اما روز صعود بعد از حرکت از پناهگاه با یک هوای برفی همراه با رعد وبرق مواجه شدیم و با احساس خطر رعد و برق به پناهگاه برگشته و سال 92 صعود موفقی در 22 تیرماه به سبلان اجرا کردیم به همین خاطر این بار با توجه به وضعیت جوی باید اطمینان حاصل می کردیم و با این هزینه های گزاف یک تصمیم منطقی می گرفتیم از آخرین برنامه اجرا شده در هشتم تیر ماه بچه ها در آمادگی کامل برای صعود هستند و قرار شده ظهر سه شنبه تصمیم نهایی را بگیرم&nbsp; صبح این روز با پسر عمویم در اداره ورزش و جوانان اردبیل تماس گرفته و شماره یک آشنا در اداره هواشناسی اردبیل را می گیرم با آقای زارع تماس میگیرم و ایشان مرا به یکی از همکارانش وصل میکد ایشان می گوید در استان و قله پدیده خاصی وجود ندارد اما واقعا نمیشه روی قله رو به جدیت گفت بعد از پناهگاه هم برف وجود دارد ولی برای صعود مناسب بوده و نگران نباشید تشکر نموده برای اطلاع از وضعیت مسیر سعی میکنم از کوهنوردانی که هفته قبل صعود داشتند یکی را پیدا کنم تا بیشتر اطمینان حاصل شود .</font></div><div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">با چندین نفر حرف میزنم اما مسیری که رفته و برگشته اند یا مسیر ما نیست و یا نمی توانند توجیه کنند که مسیر چگونه است سرپرست برنامه سبلان سرکار خانم سعیده گیلگ انتخاب شده از ظهر هم گذشته ولی هنوز تصمیم به اجرای برنامه نگرفتیم غروب سرپرست برنامه تماس میگیرد و می گوید با یکی از هیات کوهنوردی آستان اردبیل تماس گرفته ام و می گوید که هفته پیش صعود داشته اند اما توضیح درباره مسیر را گفتم به شما بگوید شماره هیات کوهنوردی اردبیل را گرفته با آقای محممدی دبیر این هیات حرف میزنم ایشان گزارشی در مورد مسیر داده و ما را از نگرانی در می آورد تشکر نموده و به بچه ها اعلام میکنم که اجرای برنامه قطعی شد .</font></div><div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">باید برای ماندن در&nbsp; پناهگاه دو اتاق آقای فاضل محرمی را رزرو می کردیم اما آقای حسین نژادی هر چی تماس میگیرند گوشی را بر نمی دارد تا اینکه پس از تماس های مکرر منو آقا رضا یکی جواب داده و می گوید گوشی در پایین مانده آقا رضا می گوید که گوشی را&nbsp; توسط یکی از راننده ها به ایشان برساند باز با پسر عمویم تماس گرفته و می گویم ما را توسط اداره به فاضل وصل کند که بلاخره با رییس کوهنوردی شهر مشکین شهر آقای برمکی ارتباط برقرار می کنم ایشان می گوید در پناهگاه می توانم جا برایتان تهیه کنم اما متاسفانه اتاق های این جا همیشه شلوغ و پر سر و صداست ایشان نیز قبول می کنند و پیشنهاد پناهگاه پایین را داده و عکس هایی از اتاق هایش را برایم می فرستد تمیز و خوب است اما فاصله آن تا پناهگاه بالایی یه نیم ساعتی کوهپیمایی دارد که با عذرخواهی قبول نمی کنم و ایشان با آقای محرمی حرف زده و اتاق را برایمان نگه می دارد تشکر نموده و آماده اجرای برنامه می شویم</font></div><div><br></div><div><font size="3" color="#ff0000">عکسی به یادگار در سنگ محراب</font></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/2m85oTgSAT/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="2" color="#ff0000">ساعت 2 بعد الطهر روز 5شنبه 14 تیرماه&nbsp; از آستارا به سمت شابیل حرکت میکنیم .</font></div><div><br></div><div><font size="3" color="#cc33cc">بانوان توانتمد کوهستان آستارا بر فراز قله&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/dmbH3LXuBE/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" color="#cc33cc">جشن تولد در قله برای دختر کوهستان ثمین عزیز . همنوردم تولدت و صعودت به قله 4811 متری سبلان مبارک</font>&nbsp;</div><div><br></div><div><font size="3" color="#3333ff">عکسی به یادگار در قله سرپرست برنامه سرکارخانم سعیده گیلک و دخترشان ثمین&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/TY8HDeJgGy/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="2" color="#3333ff">در این برنامه و در مسیر ثمین و با توجه به تجربه اولین حضورش در صعود به قله سبلان هم از آمادگی کامل برخوردار بود و هم کمک شایانی به خانم ها در صعود به این قله را داشتند&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Ax4ebI5yXd/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="2" color="#cc33cc">در این برنامه 9 نفر از دوستان که 5 نفرشان خانم بودند برای اولین بار این صعود را تجربه میکردند به همین خاطر از حساسیت زیادی برخوردار بود و باید با یک برنامه منظم و منسجم به قله صعود می کردیم هر چند تمام برنامه های ما به اینگونه اجرا می شود ساعت یک ربع به 4 صبح مانده که حرکت خود را آغاز میکنیم با سر قدم من و برای انتخاب یک مسیر مناسب در یال اول که به نظر من سختی مسیر همین یال هست&nbsp; آقای حسین نژادی جلوتر حرکت کرده و بهترین مسیر صعود را انتخاب میکند و مهرداد را عقب دار برنامه انتخاب کرده ایم و قرار شده پس از پایان یال اول آقا رضا به ایشان کمک کنند.</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">تا بعد از&nbsp; محل فوت مرحوم بزرگی به خوبی پیش رفته ایم و استراحت در مسیر نداشته ایم هوا رو به روشنی می رود چراغ سرها را خاموش میکنیم همه حال خوبی دارند و سرپرست برنامه سنگ تمام می گذارد و با مدیریت عالی حرکت و با جا بجایی خانم ها که در پشت سر من حرکت می کنند به آنها روحیه مضاعف می دهند ایشان این طرز اجرای برنامه را تا رسیدن به سنگ محراب در راس کار خودش قرار میدهد.</font></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000">آقایان حسین نژادی ، مهرداد و خودم ، سرپرست برنامه و ثمین عکسی به یادگار در قله</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/eOON6S9vSh/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div><br></div><div><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">بلاخره پس از 6 ساعت صعود به قله پا می گذاریم و خدایمان را شاکر هستیم که یک روز خوب و بیاد ماندنی را برایمان رقم زد همه بچه های شرکت کننده&nbsp; &nbsp; &nbsp;با تلاش&nbsp; و همت خودشان به قله رسیده اند می توانم بگویم بهترین و راحت ترین صعود به قله سبلان را تجربه کردم&nbsp; البته تا یادم نرفته بگویم یک مهمان هم داشتیم حسین علمی نیا&nbsp; که با ما&nbsp; &nbsp;صعود به قله تجربه می کرد دوست آقای آرش عظمی کهن بود .</span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/QaD3xhkY3O/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#3333ff">در اتنهای گزارش صعود لازم می دانم از آقای برمکی رییس هیات کوهنوردی مشکین شهر که ما را شرمنده کرده و مهمان ایشان در اتاق های آقای محرمی بودیم تشکر ویژه ای از طرف مدیریت باشگاه آقای براتی پور ، خودم و تک تک عزیزان در برنامه صعود داشته باشم ممنون که کمک بزرگی در این برنامه برای ما بودید آقای برمکی موفق و موید باشید.</font></div><div><font size="2" color="#3333ff">در ضمن آز آقای مهرداد صادق زاده پسر عمویم در اداره ورزش و جوانان استان اردبیل هم ممنونم که کمک شایانی به ما نمودند متشکریم&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#3333ff">جا دارد از نیما شیرده که با پدر و مادرش ما را در این صعود همراهی میکرد تشکر کنم به خاطر اراده ای که برای صعود داشت ثمین و نیما نوجوانان این برنامه بودند&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#3333ff">از توصیه های فنی ریاست باشگاه آقای براتی پور و&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: small;">&nbsp; سرپرستی بی نقص سرکارخانم گیلک و تک تک عزیزان در این برنامه نیز تشکر نموده و برایشان صعودهای موفق دیگری را آرزو میکنم همیشه در اوج قله های زندگی&nbsp;</span></div> text/html 2018-07-08T15:23:25+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به قله هازال و قله اسبیناس در دو برنامه http://kohestanastara.com/post/99 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc">صعود اعضاء باشگاه کوهستان آستارا به قله 3700 متری هازال</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc">عکسی زیبا از قله هازال و تله کابین آلوارس</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/N8cxTfzaIb/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#3333ff">در راستای آماده سازی افراد جهت صعود به قله سبلان اول تیر ماه 97 اعضاء باشگاه به قله هازال سبلان از منطقه آلوارس سرعین صعود نمودند.</font></div><div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/P6odCxTQ5G/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#cc0000">سرپرستی برنامه این صعود را&nbsp; سرکار خانم اعظم سعیدی&nbsp; عهده دار بودند</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/WDYKNeeeuK/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#cc33cc">غکسی از مسیر صعود به قله</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/JmUnId18JB/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#cc33cc">عکسی از قله های سبلان پوشیده از ابر</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ndsMS55c43/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#3333ff">زیبایی های طبیعت منطقه آلوارس</font></div><div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/eXCsPf97uR/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000">عکسی به یادگار در قله 3700 متری هازال&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/R19OyruZfj/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#6633ff">هشتم تیرماه کوهپیمایی سبک در مسیر مشند به ساری بولاغ قبل از صعود به سبلان</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/k5Kb8j7V9L/large/8.jpg" alt="8.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/leaSeKqSpC/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div><br></div><div><font size="3" color="#cc33cc">عکسی به یادگاز در قله اسبیناس با بچه های ایران کبیر رشت</font></div><div><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/L4QN8qoeV2/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="2" color="#3366ff">در برنامه صعود به قله اسبیناس گروهی از بچه های ایران کبیر رشت را خودم و آقای مهرداد اسذاللهی&nbsp; همراهی نمودیم این برنامه ساعت هفت غروب از روستای زره ژیه یکی از روستاهای مشند از توابع آستارا شروع و برای شب مانی به منطقه ییلاقی لاتون حرکت کردیم . این برنامه 7 و 8 تیرماه 97 اجرا شد</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">روستای زره ژیه که دروازه لاتون و قله اسبیناس به شمار می رود زره در زبان تاشی به معنای میوه ازگیل و ژیه به معنای یال بوده و یعنی یالی که در آن میوه درخت ازگیل رشد نموده است .</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">این برنامه که با هماهنگی قبلی با آقای مسعود زارع از اعضاء گروه ایران کبیر رشت اجرا شد این گروه 9 نفره با دو سواری از رشت به آستارا تشریف آورده بودند و سرپرست برنامه جناب آقای زارع بودند و راهنمای مسیر من و مهرداد بودیم .</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">شروع کوهپیمایی ساعت 7 غروب بود و زمان 3 ساعته ای را که حدود نیمی از آن را سربالایی بوده به منطقه ییلاقی لاتون می رسیم که قسمت پایانی مسیر را با چراغ سر و روشنایی آن طی نمودیم البته گروه دیگری هم از سمت لوندویل و آبشار لاتون به این منطقه از شهر رشت آمده&nbsp; و کمپ زده بودند مشاهده کردیم ما نیز در کنار این گروه چادر برپا نموده و شب مانی کردیم تا صبح زود به سمت قله اسبیناس حرکت کنیم.</font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">صرف شام و استراحت در لاتون&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/iS9wCsOw7V/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000">عکس به یادگار در مسیر صعود به قله&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/lGx94N5l4A/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#3333ff">از این منطقه تا قله اسبیناس نیز زمان 3 ساعته ای را باید طی کنیم اما به دلیل بودن قلعه بالای آشار لاتون در مسیر به این قلعه نیز سر می زنیم و عکسی به یادگار در این جا می گیریم و استراحتی می کنیم و سپس به سمت قله اسبیناس حرکت می کنیم پس رسیدن قله در پایین آن در آلاچیق شهروزآقا صبحانه را نوش جان می کنیم و برای برگشت به لاتون حرکت می کنیم</font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc0000">لاتون از بالای قله اسبیناس</font></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/EMF1bHV7WV/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#cc33cc">عکسی&nbsp; از آقای زارع به همراه خانواده آقای صالح نژاد پس از برگشت از قله . جا دارد از این خانوده از بابت پذیرایی با چایی و دوغ از دوستان نهایت تشکر را داشته باشم&nbsp;</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/GCvTncXnsR/large/15.jpg" alt="15.jpg"></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff99ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff99ff">ا</font><font size="2" color="#3333ff">میدوارم&nbsp; عزیزان ایران کبیر رشت از برنامه خوششون اومده باشه&nbsp; و باز هم در این منطقه و سایر مسیرهای کوهنوردی&nbsp; آستارا در خدمتشان باشیم&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-28T15:52:14+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به قله کوه سنگر http://kohestanastara.com/post/98 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">بیست و یکم اردیبهشت ماه نود و هفت کوهستان آستار بر فراز قله سنگر (&nbsp; رادار )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/B7a6iD4lgQ/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">در یک روز بهاری همراه با&nbsp; بچه های کوهستان آستارا در برنامه صعود به کوه سنگر به&nbsp; سرپرستی آقای آرش عظیمی کهن</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/GynnVB948i/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">مسیر پیمایش برنامه</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">بالیغ گولی - متالا داش - یوق قوش - قوجه یر - هیوا بولاغی - یوخاری قارا قوزی - پوری اوجیر قو - میناور تنگی قلعه - رادار</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FU8K5oe7Us/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">عکس یادگاری در هیوا بولاغی&nbsp; بعد از صرف نهار</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/lSPHYxB8O3/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333ff">بانوان کوهستان</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/DbQgxSDL24/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">هوا مه آلود و دید کمتر و امکان گم شدن در مسیر در صورت عدم آشنایی مسیر</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/bwTiaxBJHy/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="2">استفاده از پانچو نشان از بارش باران به مدت سه ساعت بعد از صرف نهار تا خود قله البته باران بهاری که قدم زدن زیر باران لذت بخش و آرامش دهنده هست</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/0Prv3quVUX/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/JcBrPTJmdg/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3366ff">عکسی به یادگار در قله با تشکر از افراد شرکت کننده در برنامه به خصوص سرپرست برنامه</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/7TM2WNZqcP/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-05-23T14:41:42+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده معرفی مسیر صعود به قله 2850 متری کوه تیلار تالش یکی از سخت و طاقت فرساترین مسیر کوه های استان گیلان http://kohestanastara.com/post/58 <div align="center"><font color="#CC66CC" size="2"><font color="#FFFFFF" size="3">صعود کوهنوردان کوهستان آستارا به قله 2850 متری تیلار تالش</font><br><br></font><div align="center"><font color="#CC66CC"><font size="2">برای دیدن کل گزارش این هفته ادامه مطلب را در آخر این صفحه بزنید تا همه گزارش را در یک صفحه داشته باشید ممنون</font></font><br><br></div><br><img src="http://iranfishing6.persiangig.com/tilar/10.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="560" hspace="0" vspace="0" width="747"><br><div align="right"><font color="#cc33cc"><br></font><font size="2"><font color="#cc33cc">در ابتدا از گروه ها و دوستانی که می خواهند یک روز برای صعود به این قله برنامه داشته باشند می خواهم مطالب این گزارش را به دقت مطالعه نموده و سپس برای حرکت و صعود خود برنامه ریزی کنند.<br>مناطق ییلاقی تالش یکی از زیباترین و کهن ترین ارباب نشینی کشور به حساب می آید و دیدنش خالی از لطف نیست و در تالش کوه های چون تیلار ، کلاهو ، بغرو داغ و ...&nbsp; وجود دارد که برای کوهنوردان استان گیلان نعمتی بزرگ برای لذت بردن از صعود و کوهپیمایی در مناطق بکر و دیدنی ییلاق های تالش به شمار می رود تیلار با ارتفاع 2850 متر واقع در منطقه ییلاقی کاخ آق اولر یکی از این قله هاست.</font><br></font><font color="#ff0000"><font size="3">دور نمای کوه تیلار</font><font size="3"> عکسی از بستر رودخانه در مسیر</font></font><br><br><div align="center"><img src="http://iranfishing6.persiangig.com/tilar/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="559" hspace="0" vspace="0" width="747"></div><font color="#3333ff"><br></font><font size="2"><font color="#3333ff">طی تماسی با آقای جعفری متوجه می شوم که ایشان از سمت ریاست هیات کوهنوردی تالش استعفاء داده و آقای بشیرزاده عهده دار این مسولیت شده اند پس از گرفتن شماره تماس آقای بشیرزاده و تشکر از راهنمایی هایشان از ایشان خداحافظی نموده با آقای بشیرزاده تماس می گیرم از شانس ما ایشان عازم مکه مکرمه برای زیارت خانه خدا هستند پس از آرزوی قبولی طاعات ایشان و التماس دعا می گویند که فردا ساعت 10/30 صبح تماس بگیرم که پس فردا این جا نیستند و در این فاصله می خواهند یک نفر را پیدا نموده و به ما معرفی کنند.<br>ساعت 10/30 صبح سی و یکم اردیبهشت ماه است که تماسی با ایشان گرفته و شماره تماس آقای حاج محمد موسوی دبیر هیات کوهنوردی&nbsp; تالش که&nbsp; بازنشسته آموزش و پرورش بوده و الان یک مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی را تاسیس نموده و مدیریت می کنند به من می دهند آقای موسوی یکی از باسابقه ترین کوهنوردا ن تالش بوده و به غیر از علم کوه که در زمان اجرای برنامه به حج مشرف شده اکثر کوه های ایران چون دماوند ، سبلان ، تفتان ، سماموس و ... صعود کرده است همچنین ایشان موسس هیات کوهنوردی کلاهوی تالش و رییس آن از سال 81 تا 84 بوده و از سال 72 روی به ورزش کوهنوردی آورده است &nbsp; وی به مدت چهار سال آز سال 84 تا 88 به عنوان رییس هیا ت کوهنوردی تالش مشغول به خدمت بوده است.<br>پس از سلام و احوال پرسی ومعرفی خودم که صادق زاده&nbsp; از بچه های کوهستان&nbsp; آستارا هستم و برای صعود نهم خردادماه نیاز به راهنمایی و راهنما داریم ایشان با خوش رویی استقبال نموده و طی توضیحاتی که می دهم که بنده صعود به این قله را ده سال پیش تجربه نموده ام و آن سال توسط یکی از کوهنوردان تالشی بنام آقای تیموری از یک مسیر سخت وخطرناک به این قله رفته ام و الان می خواهم کسی را به ما معرفی کنند که مسیر بهتری برای صعود انتخاب کند ایشان نیز ار تعداد افراد و شرایط شرکت کنندگان این برنامه سوالاتی می پرسند من هم جواب می دهم که احتمالا بیست نفرباشیم و تعدادی هم خانم همراه ما هستند که با همسرانشان در این برنامه شرکت می کنند بلاخره یک سری اطلاعات از مسیر و قله گرفته و قرار می شود روز سه شنبه با ایشان تماس بگیرم و این احتمال را می دهند که خودشان ما را در این صعود همراهی کنند با ایشان خداحافظی می کنم.</font><br></font><font color="#CC66CC" size="3">گروه خانم ها بر فراز قله و ابرها </font><br><br><div align="center"><img src="http://iranfishing6.persiangig.com/tilar/7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="571" hspace="0" vspace="0" width="763"></div><font color="#ff0000"><br><font size="2">آقای آبروشن که در دانشگاه با هم همکلاس بودیم و قبلا مسول میراث فرهنگی ، هنری آستارا بوده الان در منطقه آق اولر مشغول به کار هستند و چند باری نیز که در آستارا بودند در چند برنامه شرکت نموده با ایشان تماس گرفته و یک سری اطلاعات نیز از ایشان می گیرم و صبر می کنم که روز سه شنبه سر برسد.<br>طبق جلسه گروه فنی باشگاه با حضور سرپرست برنامه صعود تیلار سرکار خانم سعیده گیلک &nbsp; پس از ارایه مطالب و اطلاعات جمع آوری شده ساعت حرکت از آستارا به سمت تالش 4 صبح روز جمعه نهم خردادماه تعیین شده و به اطلاع اعضاء شرکت کننده در این برنامه می رسد .<br></font></font><br><div align="center"><img src="http://iranfishing6.persiangig.com/tilar/11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="572" hspace="0" vspace="0" width="764"></div><font color="#cc33cc"><br><font size="2"><br><font size="2">متاسفانه&nbsp; با نیم ساعت تاخیر راه می افتیم با آقای حیادخت افراد شرکت کننده در این برنامه به نوزده نفر می رسد در هفته ای که گذشت عروسی دختر آقای عشایر را داشتیم که بچه ها در مورد چگونگی برگزاری جشن بحث هایی می کنند و تا اینکه به لیسار می رسیم و با آقای موسوی تماس می گیرم و پس از اعلام موقعیت مان ساعت بین 5/30 تا 6 صبح را زمان حضور مان در تالش به عرض ایشان می رسانم و می گویند که پس از خواندن نماز در جلوی بانک ملی واقع در میدان شهرداری حاضر می شوند.<br>دو مسیر به سمت آق اولر می رود که مسیر اولی و قدیمی آن در خیابان اصلی بعد پل و از کنار مجسمه کوهنورد بوده و مسیر جدید از روبروی بانک ملی همین مسیری که ما می رویم هست ساعت 6/15 پس از سوار شدن آقای موسوی و خرید نان به سمت آق اولر راه می افتیم.<br>فاصله 32 کیلومتری را تا آق اولر داریم که جاده آسفالته بوده و به علت گردنه ای بودن و داشتن پیچ ها و سربالایی های تند زمان یک ساعته ای را با مینی بوس برای رسیدن به این منطقه می برد بعد از طی 12 کیلومتر به روستای کیش دیبی و سه راهی می رسیم که سمت راست به طرف منطقه ییلاقی سوباتان و بغرو داغ و سمت چپ به طرف آق اولر می رود در مسیر فرصت را غنیمت شمرده و آقای براتی پور مدیر باشگاه و سرپرست برنامه سرکار خانم گیلک را به حضور آقای موسوی معرفی می کنم.<br>پس از گذشتن از روستای شیله وشت و منطقه کوهستانی زربیل و محلاتی در مسیر به آق اولر می رسیم پس از دیداری کوتاه با آقای آبروشن به علت تاخیر در برنامه و با صلاحدید خانم گیلک و آقای موسوی قرار می شود صبحانه را در پای کوه بخوریم و در برگشت از قله از این کاخ قدیمی دیدن کنیم .<br>یک کیلومتری نیز در مسیر آسفالته طی نموده و به جاده خاکی می رسیم که حدود 12 کیلومتر بوده و آخرین مسیر ماشین روی مینی بوس ما محسوب می شود که جاده ای با پیچ و سربالایی های تند و خطرناکی است و باید با ارامش و با احتیاط این مسیر را طی کنیم دو کیلومتری نیز در این جاده گذرانده ایم که بستر رودخانه و منطقه مسکونی حسن دگیرمانی می رسیم که از این جا مسیری جدا می شود که سمت چپ به طرف قله کوه کلاهو می رود .<br>ماشین جلوی منزل آقای محفوظی در سله یوردی&nbsp; یکی از کوهنوردان با سابفه تالش رسیده پیاده می شویم به استقبالمان آمده دعوت به منزل می کنند که مزاحمشان نمی شویم و رفته دو تا زیرانداز بزرگ آورده و بیرون در یک هوای خنک و آفتابی زیر سایه درختی دور هم نشسته صبحانه ر</font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2">ا می خوریم .<br></font><br></font></font></font></font><div align="center"><img src="http://iranfishing6.persiangig.com/tilar/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="570" hspace="0" vspace="0" width="762"></div><br><font color="#FFFFFF" size="2">ار</font><font size="2" color="#000099">تفاع در این جا به گفته آقای موسوی 1400 بوده و باید با طی مسیر که از اختلاف ارتفاع مشخص است که سربالایی های تندی در پیش خواهیم داشت 1450 متر ارتفاع بگیریم ساعت 9 صبح است که با تاخیر یک ساعته ای برنامه را با سلام و صلوات شروع می کنیم جاده ای&nbsp; نیسان رو در پیش داریم که تا منطقه گول (برکه آبی وجود دارد که به این نام خوانده می شود) امتداد دارد آقای موسوی جلویر از همه حرکت می کنند.</font><font color="#FFFFFF" size="2"><font color="#FFFFFF" size="2"><br></font></font></div></div>